Wyniki portfela inwestycyjnego po I kwartale 2022 roku

   Jednym z moich celów na 2022 rok było dzielenie się z Wami wynikami portfela inwestycyjnego co kwartał. O moich planach pisałem w artykule Oto moja strategia giełdowa i plany na 2022 r. Nie będzie to tak szczegółowe podsumowanie jak te które napisałem na zakończenie roku – Podsumowanie portfela akcyjnego za rok 2021 a raczej pokazanie jak różne składniki mojego portfela poradziły sobie na przestrzeni kwartału. Uwzględnione zostały tutaj wszystkie moje inwestycje jakie posiadam.

   Zakończony kwartał należał chyba do najtrudniejszych na przestrzeni kilkunastu lat. Styczeń i początek lutego to jeszcze czas wirusa i obawa przed kolejnymi lockdownami i potencjalnym paraliżem gospodarki. Mnóstwo osób wtedy odbywało kwarantannę a w zachodnich krajach mimo wysokiego poziomu wyszczepienia zachorowania wspinały się na nowe szczyty. Luty to miesiąc w trakcie którego spotkała nas pierwsza od dekad wojna w Europie, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Indeksy runęły w dół i przez spory czas zastanawialiśmy się czy wojna nie rozleje się dalej. Dziś już wiemy, że Rosja nie jest taka silna za jaką ją uważaliśmy jeszcze przed 24 lutego.

Portfel na I kwartał 2022 traci ponad 3% w ciągu kwartału

   Inwestycje w ujęciu całkowitym dały stratę na poziomie 3,34% Strata byłaby bliższa zeru gdyby moje nieudane transakcje na kontraktach CFD 🙁 Ogólnie wynik jest do przyjęcia. Moje inwestycje straciły znacznie mniej niż szeroki WIG, który kwartał zakończył na -6,34%. Indeks małych spółek zachował się trochę lepiej bo na dzień 31 marca stopa zwrotu wyniosła –1,71%. Z kolei amerykańskie indeksy zaliczyły jeszcze mocniejsze obsunięcia, indeks spółek technologicznych Nasdaq jest ponad 9% na minusie a S&P500 zanotował prawie 5% cofnięcie.

Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Opracowanie własne

Duża cześć pozycji z portfela została otwarta w 2021 roku, więc aby dobrze pokazać zmiany kwartał do kwartału czy rok do roku zawsze uznaje, że 1 stycznia to jest dzień otwarcia roku a notowania z ostatniego dnia grudnia są kursami początkowymi.

Kryptowaluty
   Tutaj nie było ruchów – krypto stanowią około 4% portfela. Większość portfela stanowią Bitcoin oraz Ethereum, więc w długim terminie jestem spokojny. Czekam na jakieś większe wzrosty aby pozbyć altcoinów stanowiących pozostałą cześć portela kryptowalutowego.

Akcje polskie
 Tak jak pisałem na początku, część strat wygenerowały mi nieudane operacje na kontraktach CFD. W trakcie kwartału dokonałem dość wielu zmian. Sprzedałem spółki, które nie spełniły moich założeń. Jednocześnie pojawiły się nowe walory, które już w tym momencie dobrze performują. Akcje polskie notowane na GPW i rynku New Connect stanowią 63%.

Akcje zagraniczne
   Konto prowadzone w dolarach amerykańskich ma udział 2% w całym portfelu. Inwestuje tutaj głównie poprzez ETFy w rynki emerging markets np. Chiny. Mam również ekspozycje na uran. Z portfela wyleciała Alibaba na dużej stracie, aczkolwiek pozycja była mikroskopijna, więc wpływ na cały portfel jest znikomy.

Akcje dywidendowe – zagraniczne
   Tak jak zapowiadałem we wpisie Oto moja strategia giełdowa i plany na 2022 r. z początkiem stycznia 2022 zacząłem budować portfel spółek dywidendowych z USA oraz UK. Moje motywacje również zostały tam opisane. Skupiam się na spółkach, które nieprzerwalnie od co najmniej kilku lat wypłacają rosnącą dywidendę. Jest to początek drogi i zdaje sobie sprawę, że budowa takiego portfela to proces długotrwały. Zgodnie z założeniami na początek każdego kwartału wpłacam kupione USD i GBP na rachunek maklerski. Waluty kupuje zawsze za tą samą kwotę (po 50%  na każdą z walut). Udział na dzień 31 marca to 2%. Z kwartału na kwartał udział będzie się zwiększał.

Obligacje korporacyjne
   Obligacje stanowią obecnie około 11% portfela. Są to obligacje polskich emitentów. Większość z nich oparta jest na zmiennym oprocentowaniu, więc przy rosnących stopach procentowych papiery będą płacić wyższe odsetki. W I kwartale jedna z serii obligacji wypłaciła odsetki, stąd głównie pojawił się ten dodatni wynik.

Gotówka
 Pozycja jest sumą wszystkich wolnych środków na rachunkach maklerskich. Dodatkowo są tu uwzględnione środki przeznaczone na zakup walut. Staram się utrzymywać jakąś część gotówkową w celu wykorzystania ewentualnych okazji na rynkach finansowych. Przy tej zmienności jaką obecnie mamy takie okazji przytrafiają się dość często. Obecnie nie przewiduje otwierania lokat czy kont oszczędnościowych, ponieważ banki oferują około 2-3% odsetek rocznie a inflacja już w marcu przekroczyła 10%. Realnie jesteśmy ponad 7-8% stratni.

PPK – pracownicze plany kapitałowe
   PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Szerzej pisałem o tym w artykułach:
Czy warto wchodzić w PPK?
Czy Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) zyskały czy straciły ?
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) po roku funkcjonowania
PPK stanowią około 8% portfela. Ze względu na zmianę pracy PPK mam w dwóch funduszach: 
– Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055
– PKO Emerytura 2055
Większość środków obie instytucje inwestują w rynek akcyjny, głównie w polskie spółki. Szerokie indeksy mocno spadły w tym kwartale. Część portfela inwestowane jest również w obligacje skarbu państwa, które obecnie ze względu na podnoszone stopy procentowe również mają gorszy czas. PPK zaliczyły prawie 7% spadki co dobrze odzwierciedla stopy zwrotu z największych indeksów globalnych.

Podsumowanie i plany na II kwartał
   To wszystko sprawiło, że cały portfel za I kwartał wygenerował stratę na poziomie 3,34%. Jeśli chodzi część akcji polskich to nadal będę aktywnie działał w poszukiwaniu okazji i zysków oraz ograniczaniu ewentualnych strat. W przypadku kryptowalut skłaniał się w razie mocniejszych wzrostów do skrócenia się z niektórych altcoinów.  Na pewno do portfela akcji dywidendowych zagranicznych w kwietniu zostaną kupione kolejne akcje. 
   Miniony kwartał był naprawdę trudny i w pełni akceptuje osiągnięty wynik. Jednocześnie wierzę, że obrana strategia jeszcze w kwietniu pozwoli mi odrobić straty i gdy będę podsumowywał II kwartał będę mógł się pochwalić dodatnią stopą zwrotu.

 

3 thoughts on “Wyniki portfela inwestycyjnego po I kwartale 2022 roku”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *