Obligacje skarbowe – nowe rodzaje i lepsza oferta

 Już od 1 czerwca zmianie ulega oferta obligacji skarbowych.
Czym są obligacje Skarbu Państwa wyjaśniałem w artykule Co to są Obligacje Skarbowe ?

   W ostatnim czasie ze strony rządu pojawiły głosy, aby banki pomogły w walce z inflacją i przestały zarabiać na klientach. Różnica między oprocentowaniem kredytów a oferowanym oprocentowaniem lokat była coraz większa. Rząd siłą rzeczy zdecydował się na podobny ruch. Ministerstwo Finansów podwyższyło oprocentowanie obligacji oraz wprowadziło 2 nowe rodzaje. Poniżej przedstawiam warunki oprocentowania obligacji skarbowych, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku.
   Dwa nowe rodzaje obligacji skarbowych to:

 • Obligacje roczne oszczędnościowe (ROR – Roczne Oszczędnościowe Referencyjne) o oprocentowaniu zmiennym
 • Obligacje dwuletnie oszczędnościowe (DOR – Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne) o oprocentowaniu zmiennym

   Oprócz tego nabywcy indywidualni mają do wyboru 5 rodzajów obligacji detalicznych (oszczędnościowych):

 • Obligacje Trzymiesięczne (OTS – Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe) o oprocentowaniu stałym
 • Obligacje dwuletnie (DOS – Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe) o stałym oprocentowaniu
  Obligacje trzyletnie (TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe) o zmiennym oprocentowaniu
 • Czteroletnie obligacje (COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane) indeksowane inflacją
 • Obligacje dziesięcioletnie (EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym

Jeśli jesteś beneficjentem programu Rodzina 500+ możesz dodatkowo wybrać Rodzinne Obligacje Skarbowe:

 • Rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym powiększonej o preferencyjną marżę
 • Rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym powiększonej o preferencyjną marżę
  Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc. Cena zakupu jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł.

Nowe obligacje „antyiflacyjne”

   Od czerwca 2022 r. wprowadzone zostają dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych – roczne i dwuletnie – oparte o stopę referencyjną NBP (aktualnie 5,25%). Zmienne oprocentowanie ma zabezpieczyć oszczędności Polaków przed skutkami inflacji.
Oprocentowanie  obligacji rocznych w pierwszym miesiącu (czerwiec) wyniesie 5,25%, a w kolejnych jedenastu miesiącach (odsetki wypłacane co miesiąc) oparte będzie na podstawie stopy referencyjnej NBP.

   Ministerstwo finansów ma w swojej ofercie również dwuletnie obligacje. Zasady bardzo podobne do  rocznych obligacji, ale w zamian za dłuższy okres ich trwania dochodzi marża 0,25%.: w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 5,50% (5,25% + marża 0,25%) w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,25%. Odsetki  wypłacane co miesiąc.

Stopa referencyjna – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku.

Obie obligacje będą reagować na to co zrobi RPP. Na przykład jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy na najbliższym posiedzeniu w czerwcu to obligacje w lipcu również będą mieć wyższe oprocentowanie.

Obligacje o stałym oprocentowaniu

Mamy możliwość zakupu 2 rodzajów obligacji o stałym oprocentowaniu. Poniżej tabela z oprocentowaniem:

Źródło: obligacjeskarbowe.pl

Należy pamietać, że od wypracowanych odsetek należy odjąć 19% podatek belki (chyba, że inwestujemy przez IKE). A więc w przypadku 3-miesięcznych obligacji za każde 100 zł otrzymamy „na rękę”: 0,38 – (0,38 x 19%) = 0,31 zł
2-letnie dadzą zysk: 6,09 – (6,09 x 19%) = 4,93 zł

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

Wyróżniamy obligacje 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie. Tutaj zmiany są naprawdę korzystne. Wzrosło oprocentowanie w pierwszych okresach, wzrosła również marża doliczana do wskaźników w kolejnych okresach odsetkowych.

 
Źródło: obligacjeskarbowe.pl

Obligacje 3 – letnie dają 3.10% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, a w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku. WIBOR 6M wynosi teraz 6,77%(jeszcze 9 miesięcy temu było to około 0,25%). Przy obecnym poziomie WIBORu oprocentowanie wyniesie 6,77%.

Kolejne obligacje są oparte na wskaźniku inflacji (od 2-go roku) co oznacza, że ich oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji w Polsce raportowany przez Główny Urząd Statystyczny. Za miesiąc kwiecień inflacja wg GUS wyniosła 12,4%.

Obligacje 4-letnie dają 3.30% (wzrost z 1,30%) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi marża 1% (wzrost z 0,75%) + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

Obligacje 10-letnie wypracują 3.70% (wzrost z 1,70%) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wyniesie: marża 1,25% (wzrost z 1%) + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje rodzinne

Źródło: obligacjeskarbowe.pl

Obligacje rodzinne 6 – letnie dają 3.50% (wzrost z 2%) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi: marża 1,50% (wzrost z 1,25%) + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje rodzinne 10 – letnie wypracują 4.00% (wzrost z 2%) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi marża 1,75% (wzrost z 1,50%) + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.
Należy pamiętać, że od odsetek zostanie odjęte 19% podatku od zysków kapitałowych.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Zapraszam do artykułu Co to są Obligacje Skarbowe ?

Podsumowanie

   Ruch ministerstwa finansów uważam za bardzo dobry. Podjęte decyzje mogą wpłynąć realnie na obniżenie inflacji w kolejnych kwartałach. Najnowsza oferta obligacji może skutecznie ściągnąć pieniądze z rynku co będzie miało wpływ na obniżenie cyrkulacji pieniądza w gospodarce. Kolejnym czynnikiem jest wpływ na banki, które już teraz ruszyły z podwyżkami swoich lokat. Szczególnie obligacje „antyiflacyjne”, które w czerwcu zapłacą kolejno 5,25% i 5,50% już w tym momencie dały impuls do zmian polityki banków w zakresie oferowanego oprocentowania oszczędności.

  Mimo wyższego oprocentowania, obligacje te nadal nie pozwolą realnie zarabiać w zestawieniu z inflacją (za wyjątkiem obligacji indeksowanych do inflacji – ale od drugiego roku) – trzeba to mieć na uwadze, Nie mniej jednak dla osób nie mających wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na rynkach finansowych jest to ciekawa propozycja. Mimo wszystko przy inflacji około 12-13% lepiej mieć oszczędności oprocentowane na 5-6% niż na 1%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *