Wyniki portfela inwestycyjnego po I kwartale 2022 roku

Jednym z moich celów na 2022 rok było dzielenie się z Wami wynikami portfela co kwartał. O moich planach pisałem w artykule Oto moja strategia giełdowa i plany na 2022 r. Nie będzie to tak szczegółowe podsumowanie jak te które napisałem na zakończenie roku – Podsumowanie portfela akcyjnego za rok 2021 a pokazanie jak różne składniki mojego portfela poradziły sobie na przestrzeni kwartału.