Czy Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) zyskały czy straciły ?

W październiku 2019 roku pisałem o tym czy warto przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Kto jeszcze nie czytał odsyłam do wpisu Czy warto wchodzić w PPK? .
Po kilku miesiącach postanowiłem sprawdzić jak sobie poradził fundusz PPK.

 

Nationale-Nederlanden

Mój pracodawca do prowadzenia rachunków PPK wybrał Nationale-Nederlanden. Jaki widać na poniższych statystykach nawet nieźle sobie radzą na rynku kapitałowym.

Nationale-Nederlanden

Środki w PPK, bez względu na to jaki podmiot zarządzający zostanie wybrany do prowadzenia PPK, będą gromadzone w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty (FZD). Każda z instytucji, która oferuje prowadzenie PPK powinna utworzyć co najmniej 8 funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK. Fundusz zdefiniowanej daty lokuje środki gromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia efektywności dokonywanych wpłat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna funduszu uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK. Czyli im jesteśmy starsi tym udział bezpiecznych aktywów (część dłużna) rośnie.
Zgodnie z ustawą o PPK fundusze inwestują głównie w WIG20 i mWIG40. W ramach dywersyfikacji mogą kupować również instrumenty zagraniczne. Jeśli chodzi o część dłużną są to np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe czy depozyty bankowe.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055


Zgodnie z moją datą urodzenia zostałem przypisany do Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055, więc fundusz składa się głównie z części udziałowej.

Polityka inwestycyjna
Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1993-1997. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2034 r. – 60%-80%, w latach 2035-2044 – 40%-70%, w latach 2045-2049 – 25%-50%, w latach 2050-2054 – 10%-30%, od 2055 r. – 0%-15%.

Pierwsze składki (część pracownika i część pracodawcy) zostały zaksięgowane na koncie PPK w połowie grudnia. W sumie do 30 czerwca 2020 do funduszu PPK wpłynęło 7-dem składek. W marcu na konto PPK wpłynęła dopłata roczna od państwa w wysokości 240 zł a w kwietniu 250 zł wpłata powitalna od państwa.
Poniżej wykres przedstawia wartość mojego portfela. Jak widać cały czas w górę co wynika z comiesięcznych dopłat do rachunku. Na wykresie widać również marcowe spadki giełdowe a później znaczne odbicie.

Nationale-Nederlanden

Podsumowując fundusz PPK w okresie grudzień 2019 – czerwiec 2020  zyskał 5,2%. W porównaniu z indeksami giełdowymi jest nieźle. WIG20 i i mWIG40 pobił znacznie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bankier.pl

Na stronie analizy.pl znalazłem ciekawe porównanie stóp zwrotów PPK po miesiącach w porównaniu do innych zarządzających funduszami PPK. Ostatnie miesiące 2019 roku była to czołówka. Widać pewną zależność, jak rynek rośnie to fundusz notuje wyższe stopy zwrotu niż konkurencja. Niestety jak są spadki (luty, marzec) również jest w czołówce spadkowiczów.

Źródło: analizy.pl

Podsumowanie


Fundusze PPK mają dość ograniczone pole do wyboru spółek do portfela inwestycyjnego, udział poszczególnych aktywów czy nawet indeksów/spółek reguluje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Plusem na pewno są niskie opłaty, za zarządzanie, które wynoszą 0,42% w skali roku (do 30 czerwca obowiązywała promocyjna stawka 0,01%).
Przy zyskach jakie sam osiągnąłem na giełdzie w pierwszej połowie roku ( zapraszam tutaj ) zysk 5,2 nie jest imponujący. Jednak biorąc pod uwagę, że PPK nie pochłaniają mojego czasu i wszystko dzieje się automatycznie taki zysk uważam za satysfakcjonujący. Minęło zbyt mało czasu, żeby móc wyciągnąć jakieś poważniejsze wnioski. Na ten moment traktuje to jak pasywne inwestowanie i jeśli taki zysk będzie powtarzany przez fundusz rok w rok będę bardzo zadowolony. 🙂

Będę śledził poczynania rachunku PPK oraz porównywał go do innych instytucji zajmujących się naszymi pieniędzmi w ramach pracowniczych planów kapitałowych.

Podzielcie się w komentarzach jak Wasze fundusze PPK sobie poradziły w pierwszej połowie roku.

6 thoughts on “Czy Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) zyskały czy straciły ?”

  1. Witam.
    Ponieważ jestem anonimowy to napiszę więcej.
    Należę do ppk w pko tfi. Automatycznie trafiłem do funduszu emerytura 2040, ale ponieważ akceptuję ryzyko to 80% wpłat i środków przeniosłem do funduszu emerytura 2050 czyli bardziej agresywnego w inwestowaniu.
    Całkowita suma na moim koncie na teraz to 4376,40 zł a zysk to 228,39 zł.
    Prawdę mówiąc patrząc po wieloletnich wynikach OFE nie liczę tutaj na wielkie zyski, jedyne co mnie zachęciło do udziału to możliwość wypłaty w dowolnym momencie i 70% wysokości składki od pracodawcy które wtedy dostanę. Tak naprawdę to jest mój zysk na który liczę… składka pracodawcy, a nie to co wypracuje dla mnie giełda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *