Wyniki portfela inwestycyjnego po III kwartale 2022 roku w cieniu Sasina

   Jak co kwartał przyszedł czas na podsumowanie III kwartału 2022. Jeśli ktoś jeszcze nie widział to zapraszam na podsumowanie I kwartału tego roku: Wyniki portfela inwestycyjnego po I kwartale 2022 roku oraz II kwartału: Wyniki portfela inwestycyjnego po II kwartale 2022 roku. Podsumowanie I półrocza. 
   Lipiec i sierpień były miesiącami względnego spokoju na rynkach finansowych. Spadki nieco wyhamowały a na części spółek można było zauważyć solidne wzrosty. Niestety we wrześniu spadki wróciły a ostatni tydzień września był chyba jednym z najgorszych dla polskiego rynku giełdowego. To wtedy dowiedzieliśmy się o planach Jacka Sasina dotyczącego wprowadzenia nowego podatku od zysków nadzwyczajnych. Nie byłoby w tym nic szczególnego jeśli dotyczyłoby to spółek energetycznych i górniczych, które są w większości pod kontrolą Skarbu Państwa bowiem  od kilkunastu lat wiadomo, że państwowe spółki są drenowane przez polityków i wykorzystywane do różnorakich celów. Pisałem między innymi o tym w artykule Dlaczego nie inwestuje w spółki z WIG20?
   To co uderzyło najbardziej jest to, aby opodatkować wszystkie spółki zatrudniające powyżej 250 osób. Pisząc ten artykuł (w dniu 25 października) wiemy, że prawdopodobnie ten pomysł upadł. Jednak jak to mówią smród pozostał a inwestorzy globalni czy indywidualni  będą brać pod uwagę ryzyko głupich pomysłów polityków. W Europie natomiast uwaga skupiła się na zasobach gazu i obawie o bezpieczeństwie energetyczne w związku z nadchodzącą zimą. Te wszystkie czynniki spowodowały presje na złotówkę przez co PLN osłabił się względem amerykańskiego dolara aż o 10% z 4,48 na dzień 30 czerwca do 4,95 na koniec września 2022.

Wyniki – portfel traci w III kwartale 3,78%!

  W I kwartale mój portfel inwestycyjny stracił ponad 3% by w II kwartale urosnąć aż o ponad 10%. W III kwartale inwestycje straciły 3,78%  co daje skumulowany wynik na poziomie +3,39%.

Źródło: Opracowanie własne

   Inwestycje w ujęciu całkowitym dały zysk na poziomie +3,39%. Tak jak wspominałem we wcześniejszych wpisach straciłem sporo na spekulacjach na kontraktach CFD 🙁. W tym kwartale nie używałem instrumentów lewarowanych. Ogólnie wynik portfela jest cały czas powyżej 0 (wszystkie indeksy giełdowe są w tym roku na znacznych minusach).

   Moje inwestycje wygenerowały zysk i biją na głowę szeroki WIG, który kwartał zakończył na -14%. Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2% co oznacza, że w ujęciu realnym straciłem około 14%.

Źródło: Opracowanie własne

 Dla przypomnienia wstawiam tabelkę z wynikami poszczególnych pozycji za Q1 oraz Q2 2022 roku.

Wyniki na dzień 31 marca 2022:

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki na dzień 30 czerwca 2022:

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki na dzień 30 września 2022:

Źródło: Opracowanie własne

   W III kwartale indeksy giełdowe zaliczyły kolejne dołki. Tak naprawdę nic nie zapewniło ochrony kapitału poza dolarem. Wzrost stóp procentowych w USA oraz w innych krajach dalej straszył rynki. W Europie nasiliły się obawy o bezpieczeństwo energetyczne. W dalszej części wpisu opiszę poszczególne grupy aktywów, które tworzą mój portfel.

Kryptowaluty
   Tutaj nie było ruchów – krypto stanowią obecnie około 1,7% portfela. W III kwartale kryptowaluty nieznacznie odbiły przez co strata zmniejszyła się z -61% do 51%. Duża zasługa tutaj umocnienia się dolara amerykańskiego, który w 3 miesiące umocnił się do złotówki aż o 10%! Kryptowaluty nadal mają negatywny wpływ na cały portfel – obniżenie zysku o około 2%.
   Większość mojego portfela stanowią Bitcoin oraz Ethereum, więc w długim terminie jestem o nie spokojny :).  Wygląda na to, że  merge Etherum przebiegł pomyślnie. W tym roku nie planuje żadnych inwestycji. W Q4 liczę, że krypto zaliczy kolejny dołek, wtedy postaram się zamienić posiadane resztki stablecoinów na BTC. Natomiast dopiero w 2023 roku mam zamiar zwiększać zaangażowanie w tę klasę aktywów.

Akcje polskie
   W trakcie kwartału sprzedałem akcje Render Cube. Zysk symboliczny 3,5%. Akcje polskie notowane na GPW i rynku New Connect stanowią 71%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

   Portfel akcji spadł w III kwartale o 5,19% podczas gdy główne polskie indeksy spadły po kilkanaście procent. Od początku roku akcje dały zarobić ponad +9,89%, podczas gdy wszystkie główne polskie indeksy spadły już o kilkadziesiąt procent.

Źródło: Opracowanie własne

   Nadal główną pozycją mojego portfela jest VOTUM SA, o którym pisałem również w artykule 3 typy inwestycyjne na 2022 rok.
   Ostatnia część września dla Votum był bardzo trudny. Najpierw podatek Sasina, który wystraszył inwestorów, ponieważ Votum dopiero teraz zaczyna notować rekordowe zyski i w przypadku objęcia podatkiem od nadmiarowych zysków wszystkich spółek to Votum mocno by na tym straciło. Kolejną złą wiadomością był upadek GETIN Banku, którego klienci pozywają ich za kredyty frankowe (Votum prowadzi ich sprawy). W krótkim terminie jest to negatywne info, ponieważ odtąd bank nie może być pozywany a już wygrane stoją pod znakiem zapytania czy uda się wyegzekwować już prawomocne wyroki. Votum w kilka dni spadł prawie 30% co moim zdaniem było znacznym przereagowaniem. Zarząd stosując podejście ostrożnościowe odpisał rozpoznane wyniki z wygranych spraw tj. około 3,5 mln zł zysku. Co dalej z frankowiczami Getinu naprawdę nie wiem. Liczę, że w kolejnych kwartałach liczba wygranych spraw będzie nadal rosła a utracone sprawy zostaną zastąpione nowymi. Spółka cały czas pozyskuje nowych klientów m. in. na fali korzystnych wyników.
  Zysk zaprezentowany w tabelce jest liczony od ceny kupna a nie od ceny poprzedniego kwartału (część akcji po prostu kupowałem w 2020 lub 2021 roku). Wyniki ogólne, które podałem wyżej są ukazane w porównaniu do kwartału lub za rok 2022.
   W IV kwartale prawdopodobnie będę zajmował kolejne pozycje na rynku akcyjnym. Uważam, że wiele ryzyk się już zrealizowało. Dużo nadal będzie zależeć od sytuacji w Ukrainie i od tego jak Europa poradzi sobie z problemami z dostępnością gazu czy ogólnie źródeł energii. Na ten moment widać, że dość dobrze jako Europejczycy się do nowej sytuacji dostosowaliśmy. 

Akcje zagraniczne
   Konto prowadzone w dolarach amerykańskich ma udział 2% w całym portfelu. W Q4 ta część inwestycji jest na prawie 5% stracie (w PLN), w USD strata wynosi 22%. Inwestuje tutaj głównie poprzez ETFy w rynki emerging markets np. Chiny. Mam również ekspozycje na uran. Nie przewiduję zmian.

Akcje dywidendowe – zagraniczne
  W artykule Oto moja strategia giełdowa i plany na 2022 r. z początkiem stycznia 2022 zacząłem budować portfel spółek dywidendowych z USA oraz UK. Moje motywacje również zostały tam opisane. Skupiam się na spółkach, które nieprzerwalnie od co najmniej kilku lat wypłacają rosnącą dywidendę. Jest to początek drogi i zdaje sobie sprawę, że budowa takiego portfela to proces długotrwały. Zgodnie z założeniami na początek każdego kwartału wpłacam kupione USD i GBP na rachunek maklerski. Waluty kupuje zawsze za tą samą kwotę (po 50% na każdą z walut). Udział na dzień 30 września to już 5,7% a zysk to ponad 5%. Mimo, że amerykańskie indeksy zaliczyły dwucyfrowe spadki dobre spółki dywidendowe trzymają cenę i spadają znacznie mniej niż szeroki rynek. Na wygenerowany zysk duży wpływ miało osłabienie naszej złotówki przez co inwestycje w USD są więcej warte w przeliczeniu na PLN. To dobrze pokazuje dlaczego warto część kapitału lokować w walutach obcych i poza polską giełdę (zapraszam tutaj Czy warto być inwestycyjnym patriotą? Home bias – kosztowny błąd inwestorów?
   Zgodnie z moją strategią z w październiku kupiłem kolejne dolary amerykańskie oraz funty brytyjskie, które wpłaciłem na rachunek maklerski. Na ten moment nie dokonałem zakupów, dopiero mam zamiar usiąść do analizy i wyselekcjonować kolejnych kandydatów do portfela.

Obligacje skarbowe
   Tak jak wspominałem w ostatnim podsumowaniu w III kwartale do mojego portfela inwestycyjnego dołączyły obligacje skarbowe. Obrałem strategie kupowania co miesiąc za małe kwoty tak aby uśrednić cenę obligacji. Patrząc dzisiaj jest to dobra strategia ponieważ w ostatnim czasie obligacje polskie skarbowe zaliczyły bardzo mocne spadki liczę. Ekspozycje mam przez fundusz inwestycyjny NN Obligacji. Zależało mi na obligacjach stałokuponowych a ten fundusz w 60% składa się z papierów stałokuponowych. O powodach takiej decyzji napiszę w osobnym artykule. Na ten moment udział to poniżej 0,5% a stopa zwrotu to -3,72%. Z miesiąca na miesiąc pozycja będzie rosła ale nie będzie to więcej niż 1,5% portfela.

Obligacje korporacyjne
  Obligacje stanowią obecnie około 10% portfela a zysk od początku roku to ponad 4%. Są to obligacje polskich emitentów. Większość z nich oparta jest na zmiennym oprocentowaniu, więc przy rosnących stopach procentowych papiery będą płacić wyższe odsetki. W III kwartale część obligacji wypłaciła odsetki. Na ten moment nie mam zamiaru zmieniać udziału obligacji czy zmieniać emitentów. Obecnie posiadam obligacje takich spółek jak: COGNOR, GHELAMCO INVEST, CAVATINA HOLDING, MARVIPOL, DEKPOL, MCI CAPITAL, PCC EXOL.

Gotówka
   Pozycja jest sumą wszystkich wolnych środków na rachunkach maklerskich zarówno PLN jak i USD i GBP. Staram się utrzymywać jakąś część gotówkową w celu wykorzystania ewentualnych okazji na rynkach finansowych. Obecnie gotówka stanowi około 2,5% portfela. W Q4 przewiduje kolejne dopłaty do portfela m. in. do konta IKE i IKZE.

PPK – pracownicze plany kapitałowe
  PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Szerzej pisałem o tym w artykułach:
Czy warto wchodzić w PPK?
Czy Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) zyskały czy straciły ?
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) po roku funkcjonowania
PPK stanowią około 6,8% portfela. Ze względu na zmianę pracy PPK mam w dwóch funduszach:
– Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055
– PKO Emerytura 2055
   Większość środków obie instytucje inwestują w rynek akcyjny, głównie w polskie spółki. Szerokie indeksy mocno spadły również w tym kwartale. Część portfela inwestowane jest również w obligacje skarbu państwa, które obecnie ze względu na podnoszone stopy procentowe również mają gorszy czas. Strata PPK z -16% wzrosła do prawie -23%  co dobrze odzwierciedla stopy zwrotu z największych indeksów, w tym polskich.

Podsumowanie i plany na IV kwartał
    Czwarty kwartał to z reguły najlepszy okres dla akcji europejskich. Również polskie indeksy historycznie zachowywały się dobrze. Liczę również na poprawę wyniku portfela. Przy inflacji prawie 20% zysk na poziomie 3-4% zdecydowanie mnie nie satysfakcjonuje. Planuje wykorzystać przysługujący mi limit na IKE i IKZE i dopłacić nowe środki, które przeznaczę na zakupy nowych lub dokupienie już posiadanych akcji albo też będą czekać na okazje jako rezerwa gotówkowa.
   Czas jest dość wyjątkowy i niezmiernie trudno przewidzieć jak poszczególne branże czy spółki sobie poradzą. Inflacja i wzrost stóp procentowych wpływa na nas konsumentów a co za tym idzie na spółki. Dodatkowo dość poważnym ryzykiem są politycy. Rok 2023 jest okresem wyborczym i należy się spodziewać dziwacznych i szkodliwych pomysłów, które będą mogły przybliżyć polityków do osiągnięcia sukcesu wyborczego. 

   Podzielcie się jak u Was wygląda pierwsze półrocze 2022 roku i jakie macie nastawienie na ostatni kwartał 2022 roku.

Jeśli podobał Ci się wpis i chciałbyś się jakoś odwdzięczyć możesz postawić mi kawę za pomocą poniższego linka 😉

Postaw mi kawę na buycoffee.to

3 thoughts on “Wyniki portfela inwestycyjnego po III kwartale 2022 roku w cieniu Sasina”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *