Co to jest IKE? Czyli jak zadbać o naszą emeryturę cz.1

Co to jest IKE?

Skrót IKE oznacza Indywidualne Konto Emerytalne. IKE to produkt emerytalny, który pozwala samodzielnie gromadzić fundusze na naszą emeryturę.
IKE obok IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) tworzą III filar systemu emerytalnego – wpłaty do każdego z tych produktów są odprowadzane dobrowolnie a gromadzony kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu.
O PPK już pisałem w poniższych artykułach:

– Czy warto wchodzić w PPK?

– Czy Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) zyskały czy straciły ?

Kto i gdzie może założyć IKE?

IKE może założyć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni może oszczędzać na IKE jedynie w roku, w którym uzyskuje wpływy z tytułu umowy o pracę. IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE  prowadzą:

  • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte),
  • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),
  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne.

Gdy wybraliśmy gdzie chcemy odkładać na naszą emeryturę podpisujemy umowę z wybraną instytucją. Oczywiście nie musimy wiązać się na całe życie z jedną firmą. Możemy przenosić nasze środki do innych instytucji lecz w zależności od danej firmy taka operacja może ale nie musi się wiązać z dodatkowymi kosztami. Należy dokładnie przeczytać umowy i regulaminy.

Najczęściej wyróżniamy:
– IKE w rachunku maklerskim (możemy handlować na giełdzie)
– IKE funduszowe (kupujemy gotowe fundusze różnego typu zarządzane przez instytucje finansowe)
– IKE jako rachunek oszczędnościowy.


Jaka jest korzyść z posiadania IKE ?

Aby w pełni skorzystać z korzyści płynących z posiadania konta IKE środki należy wypłacać po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty.

Jeśli spełnimy te kryteria, możemy korzystać z preferencji podatkowych IKE – z wypłacanych środków nie jest potrącany podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Mówiąc wprost, posiadacz konta IKE wypłaca całość środków zgromadzonych na koncie, łącznie z całością zysku wypracowanego przez fundusz (jeśli taki zysk udało się wypracować), bez pomniejszenia go o podatek (obecnie jest to 19%). 

Jeśli chcemy wypłacić środki wcześniej od wypracowanego zysku (jeśli był) trzeba zapłacić 19% podatku.  Dodatkowo, jeśli dokonujemy zwrotu 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKE, instytucja finansowa ma możliwość pobrania dodatkowej opłaty (różne instytucje mają inne podejście do tego) .


Optymalizacja podatkowa

Jeśli  będziemy potrzebować pieniędzy szybciej niż przed emeryturą, np. na sfinansowanie zakupu/budowy domu lub w przypadku innych większych niespodziewanych wydatków, IKE może posłużyć nam jako narzędzie do optymalizacji podatkowej co przełoży się na większy zgromadzony kapitał. Poniżej znajduje się porównanie konta IKE ze standardowym kontem.
Założenia:
– kapitał wpłacony 10 tyś zł (brak dopłat)
– stopa zwrotu 5% rocznie
– podatek od zysków kapitałowych 19% 

Źródło: Opracowanie własne

Dzięki takiemu zabiegowi odraczamy zapłacenie podatku belki a kwota podatku jaki powinniśmy zapłacić w danym roku powiększa nam kapitał, który dalej możemy inwestować. W powyższym przykładzie różnica zdaje się niewielka bo tylko 42 zł, ale jak to się mówi grosik do grosika 🙂
Jeszcze lepiej to wygląda jeśli założymy, że co roku dopłacamy 10 tyś zł.
Założenia:
– kapitał wpłacony 10 tyś zł
– co rok dopłacamy 10 tyś zł
– stopa zwrotu 5% rocznie
– podatek od zysków kapitałowych 19% 

Źródło: Opracowanie własne

Jak widać różnica jest bardziej odczuwalna. Łatwo więc sobie wyobrazić, że im kapitału więcej i dłuższy termin oszczędzania/inwestowania poprzez IKE tym różnica jeszcze bardziej się powiększy na korzyść IKE. Jeśli wykręcimy wyższe zyski to również IKE pozwoli nam zwiększenie kapitału.

Ile można wpłacić na IKE?

Zgodnie z ustawą o IKE wpłaty nie mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.
Według obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2020 wynosi 15 681 zł.

Podsumowanie

Indywidualne konto emerytalne (IKE) jest wręcz obowiązkowe dla osób inwestujących na giełdzie bo pozwala na nie płacenie podatku od zysków kapitałowych lub ich odroczenie w sytuacji gdy środki będziemy musieli wycofać. IKE jest również dobrym pomysłem dla osób, które chcą same zadbać o swoje oszczędności na emeryturę. Pozwoli to na nabycie nawyku oszczędzania (na przykład wpłata 100 zł co miesiąc) oraz na to, że dwa razy się zastanowimy zanim wypłacimy pieniądze z konta 🙂 .
Co prawda IKE bazujące na koncie oszczędnościowym obecnie jest mało atrakcyjne (oprocentowanie poniżej 1%) ale już IKE funduszowe może dać wyższe stopy zwrotu.
Sam korzystam z konta IKE maklerskiego domu maklerskim BOŚ. Na koniec roku podzielę się z Wami stopą zwrotu jaką uzyskam.
A Wy macie założone IKE czy dopiero się przymierzacie ?

Jeśli podobał Ci się wpis i chciałbyś się jakoś odwdzięczyć możesz postawić mi kawę za pomocą poniższego linka: 🙂

Postaw mi kawę na buycoffee.to

9 thoughts on “Co to jest IKE? Czyli jak zadbać o naszą emeryturę cz.1”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *