Global Connect z zagranicznymi akcjami wystartował na GPW

   4 listopada 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła nowy rynek akcji spółek zagranicznych – GlobalConnect.

   Global Connect daje inwestorom możliwość handlowania na warszawskim parkiecie akcjami zagranicznych spółek. Na ten moment jest to tylko 5 spółek z rynku niemieckiego:
– BMW,
– Allianz,
– Siemens,
– Mercedes Benz,
– Volkswagen.

   Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o 20-30 spółkach ale ostatecznie notowania rozpoczęło 5 spółek. W przyszłości ma ich być więcej, również z rynku amerykańskiego co zapowiadają słowa prezesa zarządu KDPW:
Na razie jest 5 spółek, ale liczymy, że docelowo będzie ich 100.

Źródło: gpw.pl

Na moment startu dostęp do rynku GlobalConnect oferuje 11 domów maklerskich:
1. Santander Biuro Maklerskie
2. Biuro Maklerskie Pekao
3. Opera Dom Maklerski
4. Erste Securities Polska
5. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska
6. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
7. Dom Maklerski BDM
8. Trigon Dom Maklerski
9. Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego
10. Noble Securities
11. Biuro Maklerskie Alior Banku

Źródło: gpw.pl

   Handel odbywa się  w godzinach od 9:05 do 17:05. Notowania realizowane są w ramach Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR), co znaczy, że emitent nie musi wyrażać zgody na obecność na danym rynku. Inaczej mówiąc to nie była decyzja BMW czy Volkswagena, żeby być notowanymi na GPW. Transakcje zawierane są w złotych, a inwestorowi przysługują wszystkie korzyści z tytułu posiadania akcji , np. dywidendy. Plusem jest na pewno to, że koszty, czyli prowizja od transakcji jest taka sama jakbyśmy kupowali spółkę z GPW. W przypadku niektórych domów maklerskich kupno zagranicznej spółki bezpośrednio na rynku macierzystym wiąże się z dość sporymi prowizjami.

  Wyjątkiem jest tutaj XTB, które umożliwia kupno akcji za 0 zł (opłaty pojawiają się dopiero w momencie przekroczenia obrotu 100 tyś EUR 🙂 ) Za pomocą tego linka możesz założyć konto:

ZAŁÓŻ KONTO

Ryzyka walutowe
    Transakcje rozliczane są w polskich złotych, więc na pozór ryzyka walutowego jako takiego nie ma. Jednak ceny akcji w złotych odzwierciedlają ich ceny w walutach obcych, więc tak naprawdę ryzyko walutowe jest jak najbardziej realne. Zmiana ceny akcji oraz zmiana kursu walutowego mogą generować kilka wariantów dla inwestora.

   Może się zdarzyć, że ceny akcji rosną, a kurs waluty (w której notowana jest cena akcji na rynku podstawowym) spada i od skali spadku zależy, czy mamy tylko mniejsze zyski, czy nawet stratę. Wzrost kursu akcji i wzrost kursu waluty będzie działał podwójnie korzystnie, a sytuacja odwrotna, tzn. spadek ceny akcji i spadek kursu, będzie generował większe straty. 

   Tak naprawdę ryzyko walutowe na Global Connect jest na takim samym poziomie, jak w przypadku kupowania tych instrumentów bezpośrednio na rynkach macierzystych.
   Sam kupuję akcje zagraniczne gdzie moim celem jest właśnie dywersyfikacja/podział majątku pod względem walutowym jak i geograficznym. Szerzej pisałem o tym w Oto moja strategia giełdowa i plany na 2022 r. Osobiście nie widzę sensu kupowania zagranicznych spółek w polskich złotówkach.

Dywidendy i podatki
   Poza walutowymi kwestiami inwestorzy powinni zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Pewne wątpliwości może budzić fakt, że instytucje odpowiedzialne za Global Connect, w tym przede wszystkim domy maklerskie, nie wskazały jasno, jak będzie wyglądać np. rozliczenie dywidendy, do którego prawa posiadacze akcji kupionych na Global Connect będą mieli prawo.

„Formuła rozliczenia dywidendy będzie atrakcyjna. (…) Muszę się uchylić od odpowiedzi na to pytanie (dot. sposobu rozliczenia dywidendy, red.) i odsyłam do doradców podatkowych” – powiedział Wojciech Sieńczyk, dyrektor Santander Biuro Maklerskiego.
   Na ten moment wiadomo, że transakcje zawierane na Global Connect mogą być zawarte w rozliczeniu PIT8c, natomiast kwestia dywidendy nie została jeszcze wyjaśniona. 

   Prezes KDPW na konferencji podkreślał, że członkowie Global Connect otrzymają dywidendy w wartości netto, czyli pomniejszone o odpowiednią stawkę podatkową pobraną u źródła. Będą one wypłacane w walucie, w której są przekazywane do KDPW, o ile będzie taka możliwość. Obecnie możliwa jest wypłata w następujących walutach obcych: EUR, USD, GBP, CZK i HUF.
   Istotne będą natomiast kwestie o unikaniu podwójnego opodatkowania. To temat omawiany przy okazji formularza W-8BEN dotyczącego amerykańskich spółek wypłacających dywidendy. Do końca roku podatkowego niespełna dwa miesiące i zapewne dopiero po nowym roku wszystkie mechanizmy zostaną dopracowane. Ma to znaczenie dla osób inwestujących poprzez IKE i IKZE dzięki którym inwestorzy nie płacą podatku od zysków kapitałowych.

Źródło: gpw.pl

DZIEŃ 1

   Można by się spodziewać, że taka nowinka w postaci pojawienia się na polskim parkiecie zagranicznych spółek  przysporzy spore zainteresowanie przynajmniej w początkowym okresie.

Źródło: Opracowanie własne

   Jak widać powyżej przez cały dzień dokonano 172 transakcji o wartości niecałych 83 tyś zł… Zainteresowanie po pierwszym dniu można ocenić jako zerowe.  Dzienny obrót w wysokości 83 tyś zł jest to obrót na poziomie dziennych transakcji na małej spółce notowanej na GPW. Zgodnie z zapowiedziami kolejne spółki mają dołączyć na przełomie I i II kwartału 2023 roku. Możliwe, że większa liczba dostępnych akcji rozrusza rynek i zachęci polskich inwestorów do kupna. GPW chce iść za przykładem wiedeńskiej giełdy gdzie na podobnej zasadzie jest notowanych około 750 spółek spoza Austrii, z czego ponad 300 jest spółkami amerykańskimi.
   W tej chwili dzięki otworzeniu się na handel walorami zagranicznymi, aż 83,3% obrotu giełdy wiedeńskiej generowana jest na podmiotach zagranicznych. Dla porównania dla giełdy Warszawskiej jest to zaledwie 10% całości wolumenu.

Podsumowanie 
   Austriacka giełda wprowadziła globalne akcje ponad 5 lat temu i znacznie zwiększyło to zainteresowanie inwestowaniem. Pomysł utworzenia rynku Global Connect na polskim parkiecie giełdowym jest mocno spóźniony, ale dla części inwestorów, którzy nie chcą inwestować w innych walutach niż PLN jest to dobry ruch. Miejmy nadzieję, że szybko przekroczymy liczbę 100 dostępnych spółek i będziemy dążyć do poziomu austriackiej giełdy bo 5 spółek co widać po pierwszym dniu notowań nie zachęci ludzi do inwestowania. 
   Sam wolę inwestować w zagraniczne akcje za pomocą konta w XTB gdzie można inwestować w PLN, EUR i USD. Minimalna wartość transakcji to 10 zł/10 EUR/10 USD oraz 0 zł prowizji od transakcji (handel jest darmowy). Dzięki wprowadzeniu formularza W-8BEN, klienci XTB inwestujący w amerykańskie spółki dywidendowe będą mogą obniżyć swoje podatki z 30% do 15% (w przypadku rezydencji podatkowej klienta w Polsce). Formularz W-8BEN posiada jeszcze tylko Dom Maklerski BOŚ.

ZAŁÓŻ KONTO

    Jako, że jestem partnerem XTB to jeśli założycie konto z powyższego linku to XTB wesprze rozwój mojej strony. Dlatego zachęcam i w razie pytań jestem do dyspozycji.

4 thoughts on “Global Connect z zagranicznymi akcjami wystartował na GPW”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *