Co to są Obligacje Skarbowe ?

Czym są obligacje?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów występującego w imieniu Skarbu Państwa. Sprzedając obligacje Minister pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.

Skarb Państwa jest dłużnikiem i  jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.

 Nabywcy indywidualni mają do wyboru 5 rodzajów obligacji detalicznych (oszczędnościowych):

  • Obligacje Trzymiesięczne (OTS – Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe) o oprocentowaniu stałym
  • Obligacje dwuletnie (DOS – Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe) o stałym oprocentowaniu
  • Obligacje trzyletnie (TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe) o zmiennym oprocentowaniu
  • Czteroletnie obligacje (COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane) indeksowane inflacją
  • Obligacje dziesięcioletnie (EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym

Jeśli jesteś beneficjentem programu Rodzina 500+ możesz dodatkowo wybrać Rodzinne Obligacje Skarbowe:

  • Rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym powiększonej o preferencyjną marżę
  • Rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD) o oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym powiększonej o preferencyjną marżę

Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc. Cena zakupu jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł.

   Oprocentowanie poszczególnych lokat może się zmieniać dlatego zachęcam do sprawdzenia aktualnej oferty obligacji na stronie oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów –> sprawdź tutaj

Obligacje o stałym oprocentowaniu

Mamy możliwość zakupu 3 rodzajów obligacji o stałym oprocentowaniu. Poniżej tabela z oprocentowaniem:

Źródło: obligacjeskarbowe.pl

Należy pamietać, że od wypracowanych odsetek należy odjąć 19% podatek belki. A więc w przypadku 3-miesięcznych obligacji za każde 100 zł otrzymamy „na rękę”: 0,13 – (0,13 x 19%) = 0,11 zł
2-letnie dadzą zysk: 2,01 – (2,01 x 19%) = 1,63 zł


Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

Wyróżniamy obligacje 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie

Źródło: obligacjeskarbowe.pl

Obligacje 3 – letnie dają 1.10% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, a w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku. WIBOR 6M wynosi teraz 0,25%. Przy obecnym poziomie WIBORu oprocentowanie wyniesie 0,25%, więc kupowanie tych obligacji mija się z celem. Lepiej zainteresować się kolejnymi obligacjami.

Kolejne obligacje są oparte na wskaźniku inflacji (od 2-go roku) co oznacza, że ich oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji w Polsce raportowany przez Główny Urząd Statystyczny. Za miesiąc październik inflacja wg GUS wyniosła 3%

Obligacje 4-letnie dają 1.30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi marża 0,75% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

Obligacje 10-letnie wypracują 1.70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wyniesie: marża 1,00% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje rodzinne czyli 500+ równa się wyższa marża


Jeśli jesteś beneficjentem programu Rodzina 500+ możesz dodatkowo wybrać Rodzinne Obligacje Skarbowe. Działają one tak samo jak obligacje 4 i 10-letnie z tą różnicą, że Skarb Państwa oferuje wyższą marże co przekłada się na zyskowność obligacji.
Obligacje rodzinne 6 – letnie dają 1.50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi: marża 1,25% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje rodzinne 10 – letnie wypracują 2.00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie wynosi marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.
Należy pamiętać, że od odsetek zostanie odjęte 19% podatku od zysków kapitałowych.

Gdzie można kupić obligacje?

Obligacje skarbowe można kupić:

– w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

– w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

 za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

– za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl

– za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Przedterminowy  wykup

Co w przypadku jeśli chcielibyśmy wycofać wcześniej środki, nie czekając na wykup przez Skarb Państwa?
W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania  można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie jednak pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji.
Obecnie. wynosi ona 70 gr za każdą sztukę obligacji 2-letniej (DOS), 3-letniej (TOZ) i 4-letniej (COI) oraz 2 zł za każdą obligację 10-letnią (EDO). Opłata natomiast nie jest naliczana w przypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligacji 3-miesięcznych (OTS). Minusem jest to, że odsetki nie zostaną naliczone.
W przypadku rodzinnych obligacji skarbowych jest to 70 gr dla 6-letnich i 2 zł dla 12-letnich.

Podsumowanie

Obligacje skarbowe jest to najbezpieczniejsza forma oszczędzania, gdyż emitentem jest Skarb Państwa. Państwo musiałoby zbankrutować, żebyśmy stracili pieniądze. Oczywiście jest to możliwe, ale jednak mało realne. 
Obligacje 2-letnie dają podobne oprocentowanie jak najlepsze konta oszczędnościowe i lokaty czyli 1% rocznie, co niestety przy inflacji jaką teraz mamy 3% oznacza, że nasze oszczędności tracą.
Lepszą opcją wydają się być obligacje, których oprocentowanie uwzględnia inflacje (4 i 10-letnie i rodzinne 6 i 12-letnie) oraz charakteryzują się wyższą marżą co wpływa na wyższy zysk.
Oprocentowanie liczone jako suma inflacji i marży odsetkowej powinna ochronić nasze pieniądze przed inflacją a nawet zapewnić niewielki zysk, co sprawi, że za kilka/kilkanaście lat  nasze oszczędności będą tyle samo warte co dziś.
Może się zdarzyć, że nasze obligacje mogą na koniec znaleźć się na niewielkim minusie względem inflacji. Postaram się to przedstawić w kolejnym wpisie gdzie podam co się musi wydarzyć, żeby tak się stało.

Jeśli podobał Ci się wpis i chciałbyś się jakoś odwdzięczyć możesz postawić mi kawę za pomocą poniższego linka:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

2 thoughts on “Co to są Obligacje Skarbowe ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *